FAQs Complain Problems

News and Notices

आज मिति २०७७/०७/२४ गते जलेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर ८ मा दलित, असहाय तथा विपन्न परिवारहरुलाई जि.स.स महोतरी प्रमुख श्री सुरेश प्रसाद सिंह, नगर प्रमुख श्री राम शंकर मिश्र र वडा अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिंह हस्ते १५० जनालाई ग्यास चुल

आज मिति २०७७/०७/२४ गते जलेश्वर नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर ८ मा दलित, असहाय तथा विपन्न परिवारहरुलाई जि.स.स महोतरी प्रमुख श्री सुरेश प्रसाद सिंह, नगर प्रमुख श्री राम शंकर मिश्र र वडा अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिंह हस्ते १५० जनालाई ग्यास चुल्हा वितरण |

Pages