FAQs Complain Problems

20औ नगर परीषदबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमहरु

२०७3 बैशाख 30 मा कार्यकारी अधिकृत श्री मधबेन्द्र चौधरी  ज्यु बाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम हेर्नको लागि तलको फाइल खोल्नुहोस 

वडा पदाधिकारिहरू