FAQs Complain Problems

वडा नं.१०

Nepali
Population: 
२०७८
Ward Contact Number: 
9844128320

वडा पदाधिकारिहरू

विकाउ दास कथवनिया
वडा अध्यक्ष
9844128320
ताहिर अंसारी
वडा सदस्य
9844057710
इन्देस्वर साह
वडा सदस्य
9819887156
बरनिया देवी
वडा सदस्य
9824883858
दाना देवी पासमान
वडा सदस्य
9817602572