FAQs Complain Problems

वडा नं.३

Undefined
Population: 
६३४४
Ward Contact Number: 
9854030854
Weight: 
0

वडा पदाधिकारिहरू

संजय कुमार पाण्डेय
वडा अध्यक्ष
spandey2352@gmail.com
9854030854
प्रेम कुमारी पाण्डेय
वडा सदस्य
rakeshpande206@gmail.com
9812141318
संजीव कुमार सिंह
वडा सदस्य
9844029723
वेजु मंडल
वडा सदस्य
mandalbaiju8@gmail.com
9844260293
शान्ति देवी
वडा सदस्य
9814820874