FAQs Complain Problems

वडा नं.३

Undefined
Population: 
६३४४
Ward Contact Number: 
९८४४०३१२२१
Weight: 
0

वडा पदाधिकारिहरू

रत्न कुमार चौधरी
वडा अध्यक्ष
९८४४०३१२२१
पानो देवी
वडा सदस्य
संजीव कुमार सिंह
वडा सदस्य
9844029723
वेजु मंडल
वडा सदस्य
mandalbaiju8@gmail.com
9844260293
शान्ति देवी
वडा सदस्य
9814820874