FAQs Complain Problems

सार्वजानिक सुनवाइ कार्यक्रम सम्बन्धमा

सूचना।                                                                                               सूचना।।                                                                  सूचना ।।।

 

उपरोक्त सम्बन्धमा यस नगरपालिकाबाट संचालन भएको र भइ रहेको विभिन्न क्रियाकलाप सम्बन्धमा सार्वजानिक सुनवाइ कार्यक्रम निम्न मिति, समय र स्थानमा हुने भएकोले उक्त कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि अनुरोध छ ।

 

तपसिलः

मितिः- २०७५/१२/२२

समयः- दिनको ११ वजे

स्थानः- पतैली ब्रहमस्थान प्राङ्गण, जलेश्वर न.पा.वा.नं. ५

 

                                                                                                                                                                                       नगर प्रमुख

 

वडा पदाधिकारिहरू