FAQs Complain Problems

सरसफाई लाई मुख्य एजेन्डा बनाई सरसफाई को काम तिब्र रुपमा अगाडी बढाई रहेको छ ।

जलेश्वर नगरपालिका देखि दक्षिण पट्टि ( सफाई भएरको अवस्था )
जलेश्वर नगरपालिका देखि दक्षिण पट्टि ( सफाई भईसकेको अवस्था )