FAQs Complain Problems

समाचार

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग मार्फत सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना अन्तर्गत जलेश्वर नगरपालिकाको वडाहरुमा सञ्चालन भैरहेको व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि झलकहरु