FAQs Complain Problems

जलेश्वर नगरपालिकाको नवौं नगरसभाको बजेट विनियोजन तथा प्रस्तुतीकरण सत्र मिति २०७९ आषाढ २५ गते शनिवारको दिन नगर प्रमुख श्री सुरेश साह सोनार ज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कार्यक्रम तथ वजेटप्रस्तुतीकरण गर्नु भयो । झलकहरू

जलेश्वर नगरपालिकाको नवौं नगरसभाको बजेट विनियोजन तथा प्रस्तुतीकरण सत्र मिति २०७९ आषाढ २५ गते शनिवारको दिन नगर प्रमुख श्री सुरेश साह सोनार ज्यूको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरियो । साथै उक्त सत्रमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कार्यक्रम तथ वजेट नगर उपप्रमुख श्री रौशन खातुन ज्यूले प्रस्तुतीकरण गर्नु भयो । झलकहरू