FAQs Complain Problems

News

स्थानिया सरकार ऐन २०७४ को आधिकार प्रयोग गरि बाबा जलेश्वरनाथ मन्दिर को कार्य समिति को गठन तथा महोत्तरी युवा क्लब को सम्बन्धमा २०७६ कार्तिक ०५ गते मंगलवार दिन को ३ बजे कर्यपालिका समिति को बैठकमा वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरु समेत उपस्थिति को लागि अन

स्थानिया सरकार ऐन  २०७४ को आधिकार प्रयोग गरि  बाबा जलेश्वरनाथ मन्दिर को कार्य समिति को गठन तथा महोत्तरी युवा क्लब को सम्बन्धमा २०७६ कार्तिक ०५ गते मंगलवार दिन को ३ बजे कर्यपालिका समिति को बैठकमा वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरु समेत  उपस्थिति को लागि अनुरोध छ ।

वडा पदाधिकारिहरू