News and Events

पूर्वाधार निर्माण को बैठक बसेको झलकविकास अपरिहार्य तत्व हो| पूर्वाधार निर्माण नभई विकास भन्ने मूल उदेश्यक साथै रायसुझाव संकलनका लागि नगर प्रमुख श्री राम शंकर मिश्र ज्युले पूर्वाधार निर्माणमा राख्नु भएको सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका सभा

विकास अपरिहार्य तत्व हो| पूर्वाधार निर्माण नभई विकास भन्ने मूल उदेश्यक साथै रायसुझाव संकलनका लागि नगर प्रमुख श्री राम शंकर मिश्र ज्युले पूर्वाधार निर्माणमा राख्नु भएको सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिका सभापति ज्यु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यु, राजनैतिक दल, सरोकारवाला समेतको उपस्थिति

Pages